LOGO

ЛАПАРОСКОПСКА (МИНИИНВАЗИВНА, ЕНДОСКОПСКА) ХИРУРГИЯ

Ендоскопската хирургия е общо понятие, включващо всички миниинвазивни, лапароскопски хирургични методи в общата, висцералната, гръдната, урологичната, гинекологичната, ендокринната и гастроинтестинална хирургия през малки отвори или през нормалните отвори на човешкото тяло. Ендоскопските операции се различават от обикновенните(отворените)по:

  • Липса на голям оперативен разрез на кожата на пациента
  • Липса на грозни белези след операцията
  • Ранно въстановяване след операцията
  • Ранно изписване от болницата след операцията
  • Ранно зашръщане към нормалния начин на живот и работа
  • По-малко и за по-кратко време усещане за болка
  • Раздвижване и вертикализиране 12 до 24 часа след операцията

 Миниинвазивната хирургия е сравнително млада хирургия, само на около 25 години, но успя да завладее 70-90% от хирургичната дейност на всички клиники по обща хирургия по света и почти 100% на университетските клиники по ендоскопска хирургия.